21. veljače 2012.

MOJE RAZMIŠLJANJE O ZAKLADI „ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM“

Neosporna je činjenica da je sljepoća izuzetno teško tjelesno oštećenje koje osobi koju zadesi izaziva mnogovrsne probleme u životu.
Da bi se s tim problemima živjelo i nosilo na zadovoljavajući način, potrebno je postojanje nekih okolnosti poput prihvaćanja, podrške i razumijevanja okoline, čvrstoće karaktera, postojanja i nalaženja životnog smisla i dr.
Ali, među najvažnije pretpostavke uspješnog suživota sa sljepoćom ubrojio bih duhovnu snagu koju slijepa osoba ima (ili nema, što onda može biti vrlo tragično).
Ta se duhovna snaga crpi iz vjere, molitve, pristupanja svetim sakramentima, slušanja i primanja Božje riječi i sl.
Upravo ovdje Zaklada „Čujem, vjerujem, vidim“ može za slijepu osobu imati izvanredno značajnu ulogu.
Naime, izdavanjem zvučnih knjiga, molitvenika i druge literature vjerskog karaktera, koja se temelji na Božjoj riječi, Zaklada kroz svoja izdanja postaje slijepoj osobi svojevrsni izvor spomenute duhovne snage.
Osobno se obilato napajam na tom izvoru, tj. hranim se duhovnim štivom koje mi u vidu svojih izdanja šalje Zaklada kao svom članu.
Zadovoljan sam s naslovima koje je Zaklada do sada izdala i koje sam primio uz napomenu kako je jasno uočljiv stalni rast kvalitete izdanih naslova te njihove tehničke izvedbe (npr. snimanje u daisy formatu).
Također, uvjeren sam da sve osobe koje rade u Zakladi ili oko nje, svoj posao obavljaju s mnogo ljubavi, a osjetljivost prema slijepim osobama ponekad se može gotovo opipati u glasovima osoba koje čitaju tekstove. Ovo je posebno bitno, tj. da u snimanju izdanja Zaklade sudjeluju osobe koje znaju i razumiju što čitaju jer za čitanje tekstova duhovnog sadržaja doista treba imati dušu u pravom smislu te riječi.
Završavajući ovo kratko pismo, ističem veliku vrijednost i korisnost postojanja i djelovanja Zaklade za nas – slijepe osobe: mi o tome možemo najkvalificiranije govoriti. A Zakladi želim dug život, sve više podupiratelja te uspješno i plodno djelovanje na dobrobit njenih članova.

D. D., član Zaklade