Čujem, vidim, živim

DIGITALIZACIJA

Prije postupka digitalizacije, potrebno je izvršiti pregled tiskane knjige i ako postoje, potrebno je ukloniti odnosno izbrisati podcrtavanje. Ukoliko to nije moguće tada će te dijelove trebati prepisati.

Kao metoda u digitalizaciji tiskanih knjiga, koristi se metoda skeniranja.

Metoda skeniranja sastoji se iz nekoliko dijelova:

  • uz pomoć računala sa programom za skeniranje i samog uređaja, skenera, tiskana knjiga se pretvara u digitalne slike, a zatim u tekstualni oblik.
  • Kada se izvrši pretvaranje teksta iz tiskane knjige u digitalnu, odnosno kada se završi postupak skeniranja, pristupa se završnoj fazi, izradi digitalne knjige koja se sastoji u ispravljanju teksta, odnosno čišćenju, editiranju, pojedinih znakova koje program nije ispravno prepoznao, te je došlo do izobličenja stvarnih znakova, što je potrebno ispraviti, zamijeniti stvarnim znakovima, kako bi digitalna knjiga bila identična tiskanoj te kako bi korisnici imali potpunu i ispravnu knjigu, a time i informacije koje im ona pruža.

ZAVRŠNE RADNJE

Kad se završi editiranje, digitalna se knjiga sprema u željeni format, word .doc ili pdf, te je spremna za dostavu korisniku.

Nakon završetka skeniranja i dostave, pristupa se izradi izvještaja o izvršenoj digitalizaciji.

Program je sufiranciran sredstvima Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

grad-zagreb