Financijska izvješća

Financijsko izvješće 2018.

Financijsko izvješće Zaklade ČVV za 2013. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće Zaklade ČVV za 2013.

Financijsko izvješće Zaklade ČVV za 2012. godinu

 

Financijsko izvješće Zaklade “Čujem, vjerujem, vidim” za 2011 godinu

Ostvarene aktivnosti
Međunarodni dan osoba s invaliditetom       03. 12. 2011.

Financijsko izvješće Zaklade “Čujem, vjerujem, vidim” za 2010 godinu

Ostvarene aktivnosti
Međunarodni dan osoba s invaliditetom       03. 12. 2010.