Bespovratna posudba knjiga

  Uslugu bespovratne posudbe knjiga mogu koristiti članovi knjižnice "Čujem, vjerujem, vidim".
  
  Da biste postali korisnik ove usluge trebate poslati sa vlastitog e-maila molbu i osobne podatke: 
  Ime i prezime, OIB, i broj telefona na e-mail zaklade: zakladacvv@gmail.com
  
  Usluga omogućava:
  - bespovratnu posudbu do sedam naslova mjesečno   
  - pregled povijesti posuđenih knjiga u običnoj posudbi putem sekograma, trajnoj posudbi 
   i posudbi putem preuzimanja uslugom bespovratne posudbe
  - informacije o zaduženjima i vremenu vraćanja za običnu posudbu
  - pregled rezervacije željenih naslova
  - mogućnost vlastitog komentara o pojedinom posuđenom naslovu iz knjižnice
  - informaciju o novim naslovima prema područjima i temama preuzetih naslova
  - kao i informaciju o svim novim naslovima.
  
  Usluga je dostupna putem e-kataloga Knjižnice "Čujem, vjerujem, vidim": E-katalog

  

Povratak na naslovnu stranicu e-knjižnice
Povratak na naslovnu stranicu zaklade