Čujem, vidim, živim

Program „Čujem, vidim, živim“ – digitalizacija tiskanih knjiga za potrebe slijepih, slabovidnih i drugih osoba koje ne mogu koristiti standardni tisak i postavljanje naslova na web platformu specijalne knjižnice u sastavu Zaklade.

Program se bazira na zaprimanju molbi korisnika specijalne knjižnice Čujem, vjerujem, vidim (i ostalih slijepih i slabovidnih osoba u RH koji se jave u Zakladu za digitalizacijom određenih tiskanih knjiga koje su im potrebne kao pomoć u formalnom i neformalnom obrazovanju, na radnom mjestu ili u svakodnevnom životu. Riječ je o stručnoj literaturi koju korisnici koriste na visokim i višim studijima koje pohađaju, ali i beletristici, publicistici, knjigama zdravstvene tematike… Djelatnik Zaklade posuđuje naslov, skenira ga i pretvara u računalno čitljiv oblik uz pomoć posebnog programa za optičko prepoznavanje znakova te ga, zatim, ručno ispravlja. Ovaj projekt omogućava slijepim i drugim osobama koje ne mogu koristiti standardni tisak pristup željenoj literaturi koja im je važna za kvalitetan ulazak u svijet obrazovanja, istraživanja, kulture i informacija.

Program je u skladu s Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18), kao i ostalim relevantnim propisima o autorskom pravu.

CILJEVI PROGRAMA:

– digitalizacija tiskanih knjiga za potrebe slijepih, slabovidnih i drugih korisnika specijalne knjižnice u sastavu Zaklade;

– postavljanje digitaliziranih naslova na web platformu specijalne knjižnice u sastavu Zaklade;

– početak stvaranja nekomercijalnog i zaštićenog repozitorija digitalnih knjiga;

– povećanje dostupnosti knjiga za osobe s invaliditetom i druge osobe s teškoćama i poremećajima čitanja standardnog tiska;

– omogućavanje osobama s invaliditetom primanje informacija prema vlastitom izboru;

– razvoj kulture čitanja i pismenosti;

– osposobljavanje čitatelja za čitanje različitih tipova književnih i neknjiževnih tekstova u digitalnom formatu radi postizanja osobnih ciljeva, razvoja vlastitog znanja i potencijala te aktivnog sudjelovanja u društvu.

 

Program je sufiranciran sredstvima Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

grad-zagreb