O nama

Djelatnosti Udruge su:

- pomoć mladima na edukaciji,

- pomoć mladima, djeci i studentima s invaliditetom na edukaciji,

- promicanje cjeloživotnog obrazovanja i volonterstva,

- pružanje psiho-socijalne, pedagoške, edukacijsko-rehabilitacijske i duhovne pomoći osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,

- poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju te članova njihovih obitelji,

- omogućavanje pristupa literaturi slijepim osobama i osobama s invaliditetom koje same ne mogu čitati te osobama s teškoćama i poremećajima sposobnosti čitanja.

Djelatnosti Udruge ostvaruju se kroz:

- provedbu projekata i programa za osiguravanje potrebne pomoći od strane drugih osoba (fizičkih ili pravnih) za prevladavanje individualnih poteškoća tijekom formalne i neformalne edukacije: mladih te djece, mladih i studenata s invaliditetom;

- provođenje projekata i programa za osiguravanje psiho-socijalne, pedagoške, edukacijsko-rehabilitacijske i duhovne pomoći u prevladavanju individulanih poteškoća osoba s invaliditetom, i članova njihovih obitelji;

- poboljšanje društvene kvalitete života mladih osoba, djece, mladih i studenata s invaliditetom i uključivanje istih u aktivnosti zajednice, u odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, kulturu, sport, znanost, rekreaciju, religijsku kulturu, umjetnost, etiku, politički život i zapošljavanje;

- organizaciju edukativnih putovanja, hodočašća i izleta;

- promicanje cjeloživotnog obrazovanja i volonterstva - promicanje svijesti o važnosti volontiranja, obuka volontera, izgradnja volonterskog centra;

- omogućavanja pristupa literaturi slijepim osobama i osobama s invaliditetom koje same ne mogu čitati te osobama s teškoćama i poremećajima u sposobnosti čitanja kroz aktivnosti programa Udruge koja će organizirati prilagodbu određenog sadržaja. Sadržaj će biti dostupan snimanjem zvučnih zapisa, digitalizacijom tiskanog sadržaja, te ispisom na brajici.